Klubmesterskab 2016

Datoer for klubmesterskab er nu fastlagt i kalenderen.

Bemærk tilmelding foregår online ved hjælp af kalenderen og følgende links :

2016 Klubmesterskab

1.Afdeling Micro : Tirsdag d. 12. April kl 17
1. Afdeling Mini & Maxi : Onsdag d. 20. April kl 17
2. Afdeling Micro , Mini & Maxi : Fredag d. 10. Juni kl 17
3. Afdeling Micro , Mini & Maxi : Fredag d. 5. August kl 16

(Opdateret 28-Juli-2017 for at sikre afvikling inden lukketid er start tidspunkt for 3. afdeling ændret til kl 16)


Klubmesterskab Hedeland – 2016 (OBS Ændret 15-04-206)

Man skal have stamlicens i Hedelands Motorklub.

Placeringer på dagen omregnes til point, efter DMU’s tabel.

Alle heat tæller med ved beregning af det samlet resultat.

NYT: 4 bedste heats tæller i det samlet resultat

Ved pointlighed er placering i efter DMU´s regler

Der er ikke krav om at køre samtlige afdelinger.

Man skal min. have kørt 2 afd. for at tælle i det samlet resultat. (micro og mini undtaget)

Deltagere har ret til at køre alle afdelinger i samme klasse, man har kørt første afdeling i,
uanset evt. oprykning i løbet af året.

Har deltageren først flyttet en klasse op, kan denne ikke senere flytte tilbage. (ex. En deltager køre første afd. i C125, rykker herefter op i B125 kan vælge at forsætte KM i C125 resten af afdelingerne eller starte forfra i B125.)

Det koster kr. 100,- pr. klasse at starte til klubmesterskab.

Der kåres en 1 -2 -3 i hver klasse (micro er der pokaler til alle.)

Der bliver overrakt pokaler ved klubfesten i efteråret.

Uafhentede pokaler skal afhentes inden 1. december ellers tilfalder de klubben.

Der kørers i flg. klasser:

Micro: C50 begynder, C50, B50, C80, B80, Quad.

Mini: C65, C85, B65, 85Open, Pige.

Maxi: C125, C MX1, C MX2, B125, B MX 1, B MX2, Dame, A MX open, Old Boys 30+, Old Boys 40+, Old Boys 50+, Old Boys A/B Open, Old Boys C30+, Sidevogn, Quad.

Datoer ses i kalenderen

Tidsplan laves til de enkelte afdelinger. Opslås på dagen eller på mxhedeland.dk

Instruktion laves til de enkelte afdelinger. Opslås på dagen eller på mxhedeland.dk

Flagposter: ALLE skal hjælpe, ingen start uden flagposter.

Vel mødt.

Ret til ændringer forbeholdes

Hedelands Motorklub

 

KM2016

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.