Klubmesterskab 2016

Datoer for klubmesterskab er nu fastlagt i kalenderen.

Bemærk tilmelding foregår online ved hjælp af kalenderen og følgende links :

2016 Klubmesterskab

1.Afdeling Micro : Tirsdag d. 12. April kl 17
1. Afdeling Mini & Maxi : Onsdag d. 20. April kl 17
2. Afdeling Micro , Mini & Maxi : Fredag d. 10. Juni kl 17
3. Afdeling Micro , Mini & Maxi : Fredag d. 5. August kl 16

(Opdateret 28-Juli-2017 for at sikre afvikling inden lukketid er start tidspunkt for 3. afdeling ændret til kl 16)


Klubmesterskab Hedeland – 2016 (OBS Ændret 15-04-206)

Man skal have stamlicens i Hedelands Motorklub.

Placeringer på dagen omregnes til point, efter DMU’s tabel.

Alle heat tæller med ved beregning af det samlet resultat.

NYT: 4 bedste heats tæller i det samlet resultat

Ved pointlighed er placering i efter DMU´s regler

Der er ikke krav om at køre samtlige afdelinger.

Man skal min. have kørt 2 afd. for at tælle i det samlet resultat. (micro og mini undtaget)

Deltagere har ret til at køre alle afdelinger i samme klasse, man har kørt første afdeling i,
uanset evt. oprykning i løbet af året.

Har deltageren først flyttet en klasse op, kan denne ikke senere flytte tilbage. (ex. En deltager køre første afd. i C125, rykker herefter op i B125 kan vælge at forsætte KM i C125 resten af afdelingerne eller starte forfra i B125.)

Det koster kr. 100,- pr. klasse at starte til klubmesterskab.

Der kåres en 1 -2 -3 i hver klasse (micro er der pokaler til alle.)

Der bliver overrakt pokaler ved klubfesten i efteråret.

Uafhentede pokaler skal afhentes inden 1. december ellers tilfalder de klubben.

Der kørers i flg. klasser:

Micro: C50 begynder, C50, B50, C80, B80, Quad.

Mini: C65, C85, B65, 85Open, Pige.

Maxi: C125, C MX1, C MX2, B125, B MX 1, B MX2, Dame, A MX open, Old Boys 30+, Old Boys 40+, Old Boys 50+, Old Boys A/B Open, Old Boys C30+, Sidevogn, Quad.

Datoer ses i kalenderen

Tidsplan laves til de enkelte afdelinger. Opslås på dagen eller på mxhedeland.dk

Instruktion laves til de enkelte afdelinger. Opslås på dagen eller på mxhedeland.dk

Flagposter: ALLE skal hjælpe, ingen start uden flagposter.

Vel mødt.

Ret til ændringer forbeholdes

Hedelands Motorklub

 

KM2016

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.