Nyt vandingsanlæg på Hedeland.

Vi har over de sidste par år haft en god dialog omkring vores vision og behov med Kultur og Idrætsudvalget fra Roskilde Kommune samt kommunes idrætskonsulenter. Formålet er at sikre en fortsat udvikling af motorsporten i Hedelands Motorklub.
I den forbindelse har klubben søgt Idrætsfacilitetspuljen og fået bevilliget en halv million kr. til et nyt vandingsanlæg, som vil bliver sat op i løbet af 2017.

Vi er selvfølgelig meget glade og taknemmelige for Roskilde Kommunes støtte til klubben, og vi vil i bestyrelsen fortsætte den gode samarbejde.

På bestyrelsen vegne

Michael Nielsen
Formand
Hedelands Motorklub

#mxhedeland #Roskilde