Undgå at kører igennem Tune i uge 42

Hej Hedelands Motorklub ved Michael,

Greve Byråd har bevilliget penge til at lave trafikdæmpende foranstaltninger på Vestergade, samt en hævet flade i krydset mellem Tune Bygade og Vestergade.

Anlægsarbejdet er så småt i gang og i efterårsferien vil der blive udlagt asfalt. Det betyder at vi i anlægsperioden vil spærre en del af Vestergade helt af og det vil ikke være muligt at komme igennem. De drejer sig om 2 dage, men da vejret er afgørende for om asfalten kan udlægges, vil jeg anbefale jer helt at undgå at kører igennem Tune i uge 42.

I kan læse mere om projektet her: https://www.greve.dk/borger/by-og-trafik/%C3%A5rets-projekter/trafiksikkerhedsprojekt-paa-vestergade-i-tune/

Og har i spørgsmål er i velkommen til at kontakte mig på nedenstående kontaktinformation.

Med venlig hilsen

Naja Steffensen
Vejingeniør  
 

  image  Greve Kommune
Vej & Landskab

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.