Kontingentregler

Kontingentregler i Hedelands Motorklubs Motocross-Trial-Enduro-afdelinger – 2024

Hent som pdf

Formål:

 

Formålet med disse kontingentregler er at sikre, at ALLE Hedelands Motorklubs aktive DMU kørerlicens- og indslusningsindehavere, hjælper med den praktiske løsning af de opgaver, der knytter sig til det at drive en klub og en motorbane. Således at det ikke kun en “hård kerne” af mennesker, der skal lave alt arbejdet for os andre – DU skal også være med. Hvis vi alle hjælper til og løfter i flok, bliver byrden meget mindre og du får Danmarks bedste Motocross klub.

§ 1

Kontingentreglerne gælder alle kørere i Hedelands Motorklub, der har indløst en DMU kørerlicens (incl. indslusningslicens) uafhængig af, hvor lidt eller meget der trænes.

Klubbens almindelige kontingent og medlemskabstyper fastlægges af bestyrelsen. Ved indmeldelse efter den 1. august er kontingentet halv pris.

Hertil kommer forpligtelser, som anført herefter.

§ 2

2.1 MX

Som MX licenskører i klubben er du forpligtet til at deltage i mindst 15 arbejdstimer i løbet af et kalenderår uafhængig af alder.

Arbejdstimerne skal afvikles i perioden den 1. januar til 15. november.

Bemærk: Medlemmer under 15 år udløser ikke arbejdstimer, det er forældrene eller andre voksne der må træde til.

2.2 Enduro og Trial

Som Enduro eller Trial licenskører i klubben er du forpligtet til at deltage i mindst 5 arbejdstimer i løbet af et kalenderår uafhængig af alder.

Arbejdstimerne skal afvikles i perioden den 1. januar til 15. november.

Bemærk: Medlemmer under 15 år udløser ikke arbejdstimer, det er forældrene eller andre voksne der må træde til.

 

§ 3

3.1 MX

For nye medlemmer, der indløser DMU kørelicens eller indslusningslicens efter den 1. august i et kalenderår, er forpligtet til at deltage i mindst 7,5 arbejdstimer.

3.2 Enduro og Trial

For nye medlemmer, der indløser DMU kørelicens eller indslusningslicens efter den 1. august i et kalenderår, er forpligtet til at deltage i mindst 2,5 arbejdstimer.

§ 4

Det er ikke afgørende, at det er dig som licenskører, der udfører arbejdet. Et familiemedlem eller anden hjælper kan gøre det for dig.

Familiemedlemmer og andre hjælpere skal være kvalificerede og egnede til at løfte deres opgaver. Du er som licenskører ansvarlig for, at arbejdet udføres til klubbens/bestyrelsens tilfredsstillelse.

§ 5

Arbejdet består hovedsageligt i vedligeholdelse af klubhus og klubbens øvrige bygninger, vedligeholdelse af udeområde og bane/spor, samt hjælp til løb i forhold til, hvad det kræver for at drive en klub og motorbane.

Det vil være muligt at lave aftale med bestyrelse om, at løse konkrete opgaver på andre tidspunkter end planlagte arbejdsdage.

§ 6

Der er mødepligt til de dage og de aktiviteter, du har tilmeldt dig og det er af største vigtighed at du:

    • MØDER OP og møder til tiden (ellers “lukker ventezonen”).
    • Respekterer beslutninger og viser hensyn til alle omkring
    • Udfører dine opgaver grundigt og samvittighedsfuldt som en god

Husk vi mødes for at arbejde Arbejder – udfyld ikke kun tiden med “snak”. Selvfølgelig skal vi hygge os – bare ikke hele tiden.

Det er dit ansvar, at din tilstedeværelse (timer) registreres hos den ansvarlige fra start til slut.

Den ansvarlige for dagen noterer ved arbejdsdagens slutning, om du har levet tilfredsstillende op til dine forpligtelser for dagen.

§ 7

7.1 MX

Det er dit ansvar – og dit ansvar alene – at du får godkendt og noteret arbejdstimer hos den ansvarlige for arbejdsdagen.

Din arbejdsforpligtelse udtrykker en værdi, svarende til det antal timer som er noteret som arbejdsindsats for dit klubmedlemskab. Din arbejdsforpligtelse på 15 arbejdstimer udgør en værdi af 4.500,- kr.

7.2 Enduro og Trial

Det er dit ansvar – og dit ansvar alene – at du får godkendt og noteret arbejdstimer hos den ansvarlige for arbejdsdagen.

Din arbejdsforpligtelse udtrykker en værdi, svarende til det antal timer som er noteret som arbejdsindsats for dit klubmedlemskab. Din arbejdsforpligtelse på 5 arbejdstimer udgør en værdi af 1.500,- kr.

§ 8

8.1 MX

Dette er et forhåbentligt fuldstændigt overflødigt punkt – men vi skriver det for at undgå misforståelser: Hvis du ikke lever tilfredsstillende op til dine forpligtelser overfor klubben, skal du betale kr. 300,00 for hver manglende arbejdstime, før du kan forny dit DMU kørerlicens det efterfølgende år.

Opgørelsen af arbejdstimer vil finde stede i slutningen af november/starten af december måned, og regning for evt. manglende arbejdstimer vil blive sendt ud i december måned.

Husk – det er dit ansvar at sikre, at din deltagelse i arbejdsdage blive registreret.

Du skal vide Danmarks Motor Union støtter op om disse regler og nægtelse af licensudstedelse kan blive aktuelt, hvis licenskøreren er i kontingentrestance til klubben.

 

8.2 Enduro og Trial

Dette er et forhåbentligt fuldstændigt overflødigt punkt – men vi skriver det for at undgå misforståelser: Hvis du ikke lever tilfredsstillende op til dine forpligtelser overfor klubben, skal du betale kr. 300,00 for hver manglende arbejdstime, før du kan forny dit DMU kørerlicens det efterfølgende år.

Opgørelsen af arbejdstimer vil finde stede i slutningen af november/starten af december måned, og regning for evt. manglende arbejdstimer vil blive sendt ud i december måned.

Husk – det er dit ansvar at sikre, at din deltagelse i arbejdsdage blive registreret.

Du skal vide Danmarks Motor Union støtter op om disse regler og nægtelse af licensudstedelse kan blive aktuelt, hvis licenskøreren er i kontingentrestance til klubben.

 

§ 9

9.1 MX

Du kan “frikøbe” dig for dine arbejdsforpligtelser, dette ske ved at betale ekstra kr. 3.000,-. Det skal gøres forlods sammen med din kontingentindbetaling ved køb af klubmedlemskab:

– Medlemskab med træningskort for MX Junior, Maxi. Uden arbejdstimer 4.950 kr.

– Medlemskab med træningskort for MX Micro. Uden arbejdstimer 4.400 kr.

Det vil klubben vise positiv forståelse for – fordi du giver besked fra starten og klubben dermed ved besked om hvor mange arbejdstimer, der kan disponeres over.

9.1 Enduro og Trial

Du kan “frikøbe” dig for dine arbejdsforpligtelser, dette ske ved at betale ekstra kr. 1.000,-. Det skal gøres forlods sammen med din kontingentindbetaling ved køb af klubmedlemskab:

– Medlemskab for Enduro og Trial incl. træningskort (kun til Enduro og Trial spor). Uden arbejdstimer 2.550 kr.

Det vil klubben vise positiv forståelse for – fordi du giver besked fra starten og klubben dermed ved besked om hvor mange arbejdstimer, der kan disponeres over.

§ 10

Disse regler er lavet med gode ønsker og hensigter for alle parter. Reglerne vil løbende blive tilrettet, hvis der opstår uhensigtsmæssigheden.

Hvis du får en dårlig oplevelse på en af dine arbejdsdage, så meld tilbage til den ansvarlige på dagen eller til en i bestyrelsen. Vi kan alle sammen forbedre os og lære af vores egne og hinandens fejl.

Hedelands Motorklub

18 December2023

Relaterede sider

For indmeldelse gå til Klik her for at hente som pdf