Referat fra Info aften Hedelands Motorklub

Kort referat fra infoaften den 11-02-2016

 

-Det er ikke Katrine, som skal bære opgaven at holde kantinen åben, der skal bruges flere frivillige i kantinen
-Formanden udtrykker begejstring for at HM folk bakker hinanden op ved løb
-Intet elitehold 2016 pga manglende kørere.
-Emil har talent/mini holdet pris kr.1500.- (Tilmelding her…)
-Onsdagstræning kun for klubbens medlemmer, hvis der er træningsledere nok
-Ingen HM træningslejer i 2016 grundet konflikt med DMU kalender
-Slagelse indoor 28/2 gratistræning for alle klubbens medlemmer , forudsætter gyldigt 2016 medlemsskab samt licens
-Bedre sikkerhed.Der bliver fra DMU slået ned på ignorering af bevægeligt flag under løb
-Løftet pegefinger fra Zeth : stoffer/doping/alkohol kan spores lang tid efter brug og medfører udelukkelse fra alt sport i DK, f.eks i 2 år.
-Overskridelse af cylinder volumen vil medføre sletning af alle mesterskabs points for hele sæsonen
-Der arbejdes med at finde en ordning som sikre at flagposter besættes.
-Matias Tang & Kasper Moldrup træner microer i 2016
-Generalforsamling 17 Marts , spisning 50 kr. Det afholdes på Hedeland.

Kontaktperson Michael Nielsen tl@hmmx.dk

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.