Dagsorden Generalforsamling 2016

Generalforsamling – Hedelands Motorklub 2016

Torsdag den 17. marts 2016, kl. 19.30

MX Hedeland

Abildgårdsvej 15, 4000 Roskilde 

Vi prøver noget nyt, nemlig at afholde generalforsamlingen i klubhuset på banen.

Der vil være mulige fælles spisning kl. 18.00 tilmelding via dette link
eller til Michael Nielsen på 2784 3974

Pris kr. 50.- pr person. Betale på dagen. Drikkevare kan købes.

Af hensyn til arrangementets planlægning er tilmelding til spisning nødvendig.

Fristen for tilmelding til mad er den 12. marts.

Man er velkommen til at først komme til selve generalforsamlingen kl. 19.30

 

Tidsplanen er som følger:

Kl. 17.30 – 18.00 Indskrivning

Kl. 18.00 Spisning

Kl. 19.30 Generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren (Revisor) fremlægger regnskabet.
 4. Indkomne forslag.
 • A: Ændringen af vedtægter (fra bestyrelsen) (Bilag 1)
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Roan Sørensen (på valg for 2 år) (ønsker genvalg)
Morten Halver (på valg for 2 år) (ny valg)

 1. Suppleant Martin Svendsen (på valg for 1 år)
 2. Suppleant Morten Møller (på valg for 1 år)
 3. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Peter Larsen (ønsker genvalg)
Willy Heidemann (Ny valg)
Suppleant        ??

 1. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
  Gundsø Revision
 1. Eventuelt.

 

 

Vedtægter for Hedelands Motorklub NY 2016 (BILAG1)

Husk at tilmelde dig spisning gøres her

 

Hedelands Motorklub 9-3-2016effektiv-drift-bestyrelse

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.