MX Hedeland udvider i 2024

2021 Aprilsnar

MXHedeland udvider og overdækkes fra 2024

I samarbejde med Rans Lirpa fra NCC Industry A/S er det lykkedes MXHEDELAND at få tildelt et større areal med virkning fra 2024 når grusgravningen er ophørt, Roskilde Kommune har på et ekstraordinært byrådsmøde godkendt planerne, og vi må sige at i kraft af at en stor del af byrådet var på påskeferie gik det som i olie fortæller formand Michael Nielsen.

En af Hedelands faste støtter Jesper Kristiansen er kommet i besiddelse af en større sending ukorrekte tagplader , som er blevet doneret til MX Hedeland, og vi vil fra overtagelsen påbegynde overdækning af banen.

Rans udtaler at med den kommende overdækning af de nye arealer bør der være gode muligheder for at hedelands motorklub kan udvikle sig og der kan køres i regn og slud uden at naboer bliver generet af støjen.

Klaus Rasmussen ser frem til med tiden at komme i tørvejr men er noget bekymret for om vi kan sikre tilstrækkeligt godt lys til at der kan laves gode billeder.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.