Kontingentregler

Kontingentregler i Hedelands Motorklubs Motocross-Trial-Enduro-afdeling – 2018

Kontingentregler i Hedelands Motorklub 2018

Kontingentregler i Hedelands Motorklub 2017
Kontingentregler i Hedelands Motorklub 2016

Kontingentregler i Hedelands Motorklubs Motocross-Trial-Enduro-afdeling – 2018

Formål: Formålet med disse kontingentregler er at sikre, at ALLE Hedelands Motorklubs aktive DMU kørerlicensindehavere, hjælper med den praktiske løsning af de opgaver, der knytter sig til det at drive en klub og en motorbane. Således er det fremtidigt ikke kun en “hård kerne” af mennesker, der skal lave alt arbejdet for os andre – DU skal også være med. Hvis vi alle hjælper til og løfter i flok, bliver byrden meget mindre og du får Danmarks bedste Motocross klub.

§ 1 Disse kontingentregler gælder alle kørere i Hedelands Motorklub, der har indløst en kørerlicens. Klubbens almindelige kontingent fastlægges af bestyrelsen. Ved indmeldelse efter den 1. august er kontingentet halv pris. Hertil kommer forpligtelser, som anført herefter.

§ 2 Som licenskører i klubben er du forpligtet til at deltage i mindst 15 arbejdstimer i løbet af et kalenderår eller løse opgaver efter nærmere aftale med bestyrelsen. Nye medlemmer i Hedelands Motorklub som ikke har haft DMU kørerlicens før, har ingen arbejdstimer i indeværende år. Medlemmer med kun Enduro licens i Hedelands Motorklub har ingen arbejdstimer i indeværende år. Hvis der er flere licenskørere på samme bopæl (familie = far, mor og børn under 14 år) skal der løses opgaver således: (Gælder kun for kørelicensindehaver i familien) Familien deltager i 15 arbejdstimer og yderligere deltager børn under 14 år med + 10 arbejdstimer. Eksempel: Far og barn under 14 år er licenskørere = 25 arbejdstimer (2 licenskørere i familien) Eksempel: Far og 2 Børn under 14 år er licenskørere = 35 arbejdstimer (flere licenskørere i familien) Eksempel: Barn under 14 år og er licenskører = 15 arbejdstimer (en licenskører i familien) Eksempel: Far og barn over 14 år er licenskørere = 30 arbejdstimer (2 licenskørere i familien)

§ 3 Det er ikke afgørende, at det er dig som licenskører, der udfører arbejdet. Et familiemedlem eller anden hjælper kan gøre det for dig. Familiemedlemmer og andre hjælpere skal være kvalificerede og egnede til at løfte deres opgaver. Du er som licenskører ansvarlig for, at arbejdet udføres til klubbens/gruppeformandens tilfredsstillelse.

§ 4 Arbejdet består hovedsageligt i det klubben skal have udført, men der vil også være grupper med faste opgaver som du kan tilmelde dig.

§ 5 Der er mødepligt til de dage og de aktiviteter, du har tilmeldt dig og det er af største vigtighed at du: – MØDER OP og møder til tiden (ellers “lukker ventezonen”) – Sørger for, at din tilstedeværelse registreres hos den ansvarlige fra start til slut – Respekterer beslutninger og viser hensyn til alle omkring dig Arbejder – og ikke udfylder tiden med “snak”. Selvfølgelig skal vi hygge os – bare ikke hele tiden. Udfører dine opgaver grundigt og samvittighedsfuldt som en god kammerat.
Den ansvarlige for dagen noterer ved arbejdsdagens slutning, om du har levet tilfredsstillende op til dine forpligtelser for dagen.

§ 6 Det er dit ansvar – og dit ansvar alene – at du får godkendt og noteret arbejdstimer hos den ansvarlige for arbejdsdagen. Dit arbejdskort udtrykker en værdi, svarende til det antal timer som er noteret som arbejdsindsats. I bedste fald er dit arbejdskort kr. 1.500,- værd. Hvis dit arbejdskort bliver væk er værdien tabt. Og det er dit ansvar – og dit ansvar alene.

§ 7 Dette er et forhåbentligt fuldstændigt overflødigt punkt – men vi skriver det for at undgå misforståelser: Hvis du ikke lever tilfredsstillende op til dine forpligtelser overfor klubben, skal du betale kr. 100,00 for hver manglende arbejdstime, før du kan forny dit DMU kørerlicens det efterfølgende år. Du skal vide Danmarks Motor Union støtter op om disse regler og nægtelse af licensudstedelse kan blive aktuelt, hvis licenskøreren er i kontingentrestance til klubben.

§ 8 Ønsker du at “frikøbe” dig for dine forpligtelser, kan dette ske ved at betale ekstra kr. 1.500,- Dette skal gøres forlods sammen med dit kontingent indbetaling. Det vil klubben vise positiv forståelse for – mest fordi du giver besked fra starten og klubben dermed ved besked om hvor mange arbejdstimer, der kan disponeres over.

§ 9 Der vil ikke være forplejning på arbejdsdage. Tag derfor selv madpakke med.

§ 10 Disse regler er lavet med gode ønsker og hensigter for alle parter. Reglerne vil løbende blive tilrettet, hvis der opstår uhensigtsmæssigheder. Hvis du får en dårlig oplevelse på en af dine arbejdsdage, så meld tilbage til den ansvarlige på dagen eller til en i bestyrelsen. Vi kan alle sammen forbedre os og lære af vores egne og hinandens fejl.

Hedelands Motorklub 12/2017

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section]


[/cs_content]