Vilkår for adgang til Hedelands Motorklub

Overtrædelse kan resultere i bortvisning, eksklusion, indrapportering til stamklub/DMU/relevante myndigheder.

Alle skal, uanset ærinde på Hedelands Motorklub baneanlæg, til en hver tid respektere vilkår i følgende:

For alle

Miljøgodkendelse

Det er hverken tilladt at anvende sæbe eller anden kemi på vaskepladsen eller før vask

Det er ikke tilladt at anvende tear-off uden brug af opsamler.

Det er ikke tilladt at efterlade dæk i Hedelands Motorklub

Brug af konfetti er ikke tilladt

Brug af droner er grundet afstand til lufthavn begrænset, læs først Advarsel imod droneflyvning i og omkring Hedelands Motorklub

Specielt for Motocross

Banesyn Maxibanen Hedeland 2024 Udskrift forefindes ved indganen til klubhuset

Banesyn Microbanen Hedeland 2024 Udskrift forefindes ved indganen til klubhuset

Bemærk venligst de DMU regler , som i øvrigt gælder på alle DMU baner, fremgår af sikkerheds skiltet på klubhusets gavl.

Vi henleder opmærksomheden på sætningerne “Kør kun ind og ud af banen på de afmærkede steder” samt “Stop på banen er forbudt” , kort fortalt betyder det på MX Hedeland: “Hele sporet skal køres uafbrudt, det er ikke tilladt at lave sektionstræninger”.
P.g.a. vilkår i miljøgodkendelse er det ikke tilladt at øve starter under træning.
Eye-Track : kører på 2+4+7+9… hvis der er tekniske problemer skal flagposterne 2+4+7 bemandes før kørsel.
Piller du ved Eye-track sikkerhedstyret medfører det erstatningskrav samt bortvisning.
Trappen til publikumsområdet kan passeres på eget ansvar, der er løse trin.
Kørere under 18 år skal være i følge med en person over 18 år ved træning, hvis man som forældre skal hente benzin eller andet kan man aftale med en anden over 18 år at de har opsyn med kørere under 18 år, men vi vil ikke acceptere at kørere under 18 år uden følge af en myndig person.
Hvis der ikke er bemanding ved porten kan træningslederen i åbningstiden træffes på 42664309


Specielt for træningsledere

Læs venligst banens Miljøgodkendelse , DMU Almene reglement, MX Reglement 2024 , Vandingsinstruks for Træningsledere samt G og TL Licens DMU Official uddannelser – 31012023 Klubversion specielt henledes opmærksomheden på afsnit 13. samt afsnit 21. i miljøgodkendelsen:

Uddrag fre miljøgodkendelse:

13. Ved anvendelse af banen må der maksimalt være 40 kørere på baneanlægget i tidsrummet klokken 14.00 – 18.00 og én aften om ugen i tidsrummet klokken 18.00 – 20.00.

To gange om ugen i aftenperioden må der dog kun være 20 kørere på baneanlægget samtidigt i aftenperioden jf. dog undtagelser i vilkår 11.

En træningstime skal være delt op i 3 x 20 minutter (17 minutters effektiv køretid) med følgende sammensætning:

17 minutter for mini 65/85 ccm kørere – blandet C og B kørere.

17 minutter for oldboys og C kørere på 125/250/450 ccm (primært 4 takts motorcykler).

17 minutter for A og B kørere på 125/250/450 ccm (primært 4 takts motorcykler).

21. Driften må ikke give anledning til støvgener udenfor banen, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige. Baner, der kan afgive støv, skal overvandes i tørre perioder umiddelbart før kørsel.


Specielt for Vandings Team & Bane Team

Læs venligst banens Miljøgodkendelse & Reglement & Vejledning for motocrossbaner i Danmark 2024 (MX banehåndbogen) specielt henledes opmærksomheden på 21. i miljøgodkendelsen:

21. Driften må ikke give anledning til støvgener udenfor banen, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige. Baner, der kan afgive støv, skal overvandes i tørre perioder umiddelbart før kørsel.

Bestyrelsens kommentar:

Banen skal ved træningens start være vandet så det det teoretisk maximale antal kørere på 40 ikke kører banen tør på 4 timer