GULT FLAG – MOTOCROSS

Sportskommission MX har foretaget en ændring af teksten i MX-reglementets § 3.5 Signaler.

Baggrund for ændringen er, at SK MX har vurderet på den nuværende tekst omhandlende brug og efterlevelse af ”Gult flag”. SK er nået frem til, at formuleringen kunne give udfordringer for såvel udøvere, officials og ikke mindst for vore dommere. Det betyder også at ændringen, med dispensation fra Hovedbestyrelsen i forhold til Alment Reglement, virker fra d. 11. marts 2017.

Den opdaterede formulering i MX-reglementet 2017 er som følger:

3.5 Signaler
Gult svingende flag:
Der må ikke overhales. En betydelig fart-reduktion skal ses, og køreren skal være parat til at standse. Hop skal ikke forsøges. Tegngivningen gælder indtil uheldsstedet er passeret. Straffen for overtrædelse ved tidskval/heatet er 10 placeringers tilbagerykning i den pågældende klasse. Ved grov forseelse sker der udelukkelse af tidskval/heatet.
Straffen for overtrædelse ved træning er udelukkelse.

Kære kørere – hjælp jeres klub og de frivillige!

For at træning på vore MX–baner kan forgå efter reglerne, skal jeres klubber efterleve deres banesynstilladelse udstedt af DMU. Det betyder, at der til træning skal være et vist antal flagkasser, som skal være bemandet, enten fysisk, eller ved at man gør brug af ”svenskerflaget” (flag i holder på flagkasser). Bemanding af flagkasser sker ud fra et sikkerhedsmæssigt hensyn, og dette ønsker vi efterlevet. Vi forventer, at du eller dine ledsagere bakker 100% op om denne opgave. Som kører har du også et ansvar for at give en hånd med, for at træningen kan afvikles efter de gældende regler – til glæde for alle, ellers må træningen lukkes.

Så kære udøver af denne fantastiske sport, – dette er hjælp til selvhjælp, og netop din indsats, vil blive bemærket, og anerkendt af dine medkørere, og ikke mindst har du gjort livet lidt lettere for de frivillige, som er garant for, at du kan dyrke din sport.

Også her som andre steder, – udvis Fairplay – Respekt, Ansvar og Sammenhold

Underskrevet Sportskommission Motocross
Asger Pedersen