Dagsorden Generalforsamling 2017

GENERALFORSAMLING – HEDELANDS MOTORKLUB 2017
Torsdag den 16. marts 2017, kl. 19.30
MX Hedeland (banen)
Abildgårdsvej 15, 4000 Roskilde

Dagsorden:
Valg af dirigent og stemmetællere.
Formandens beretning.
Kassereren (Revisor) fremlægger regnskabet.
Indkomne forslag.
A: Ændringen af vedtægter (fra bestyrelsen) (Bilag 1)
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Michael Nielsen (på valg for 2 år) (ønsker genvalg)
Martin Skov Jensen (på valg for 2 år) (ønsker ikke genvalg)
Henrik Meincke (på valg for 2 år) (ønsker genvalg)
1 Suppleant Martin Svendsen (på valg for 1 år)
2 Suppleant Martin Skov Jensen (på valg for 1 år)
6. Valg af revisor og revisorsuppleanter
Peter Larsen (på valg for 1 år)
Willy Heidemann (på valg for 1 år)
Suppleant Mie Pedersen (på valg for 1 år)
Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
Gundsø Revision

Eventuelt.

Hedelands Motorklub
Bilag 1: (ændringer er markeret med gult)
Vedtægter-for-Hedelands-Motorklub-NY-2017

Indkadelse-med-dagsorden-2017