Indkaldelse til generalforsamling 2018

Generalforsamling – Hedelands Motorklub 2018

Mandag den 12. marts 2018, kl. 19.30

MX Hedeland

Abildgårdsvej 15, 4000 Roskilde 

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren (Revisor) fremlægger regnskabet.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor og revisorsuppleanter
  7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
  8. Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne skal være indgivet til bestyrelsens formand senest 10 dage inden generalforsamlingen afholdes.

Indkadelse 2018

Vedtægter for Hedelands Motorklub V16032017

Hedelands Motorklub