Enduro Bane-kodex

1: De markede spor følges i pilens retning

2: Du må ALDRIG køre modsat sporet

3: Krydser du sporet kører du langsomt og du har vigepligten i forhold til dem der kører sporet

3: Afviger du, kører bakker, alternative spor eller krydser du et af sporene har du 100% vigepligt og skal holde øje med dem der kører spor. Og flytte dig når sporkørerne kommer

4: Pause, så holder du ind et sted hvor du ikke holder i vejen

5: Træningslederen (som genkendes på den gule vest) er øverste instans og bestemmer på træningen. Respekteres man ikke hvad træningslederen siger, vil man blive bortvist!

VIGTIGT: Ødelægger du en markering, brækket en pæl, får revet pilene af, what ever, så sørger DU for at det bliver repareret. Materiel til udbedring findes i den blå container på hylderne, træningslederen har nøglen.