Generalforsamling – Hedelands Motorklub 2016

Torsdag den 17. marts 2016, kl. 19.30
MX Hedeland
Abildgårdsvej 15, 4000 Roskilde

Vi prøver noget nyt, nemlig at afholde generalforsamlingen i klubhuset på banen.
Der vil være mulige fælles spisning kl. 18.00 tilmelding via mxhedeland.dk (længere ned på siden)
eller til Michael Nielsen på 2784 3974

Pris kr. 50.- pr person. Betales på dagen. Drikkevare kan købes.

Af hensyn til arrangementets planlægning er tilmelding til spisning nødvendig.

Fristen for tilmelding til mad er den 12. marts.

Man er velkommen til at først komme til selve generalforsamlingen kl. 19.30

§ 8 Ordinær generalforsamling

8.1 Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april måned.

8.2 Forslag fra medlemmerne skal være indgivet til bestyrelsens formand senest 10 dage inden generalforsamlingen afholdes.

8.3 Dagsordenen skal omfatte:

 Valg af referent
 Bestyrelsens beretning og evt. de enkelte udvalgs beretning.
 Forelæggelse af årsrapport af regnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
 Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
 Valg af klubrevisor og en revisorsuppleant
 Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
 Forslag fra bestyrelsen
 Forslag fra medlemmerne
 Evt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

effektiv-drift-bestyrelse

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.