Tag en flagpost !

Som nogen måske har bemærket, sker det at træningen går i stå indtil flagposter er besat.

Formålet med flagposter er at undgå serie-ulykker hvor kørere der springer hop, rammer en væltet køre eller crosser.

Hvis alle af sig selv tager en flagpost når der ikke køres, kan disse unødige pauser undgås. Hvis flagposterne 2 + 4 + 7 ikke er besat når træningspasset skal starte, viser træningslederen et orange flag indtil de er besat.

Hvis vi skal have flest muligt åbningsdage skal der bruges træningsledere, og den største udfordring for at få træningsledere er den manglende vilje til frivilligt at få besat flagposter, så hjælp venligst hinanden til at alle kan få mest træningstid og flest muligt åbningsdage.I forlængelse af træning, eller før egen træning, må gene tag crosseren ud til flagposterne 2+7 så længe den kan parkeres væk fra sporet og ikke udgør risiko for kørere, giv venligst besked til træningslederen så vi ved hvilken post du tager.

Hvis du vil være på området, så hjælp venligst til: Vi forventer at ALLE som er på området af egen fri vilje, hjælper med at besætte flagposterne 2 + 4 + 7, det gælder egne medlemmer såvel som gæstekørere og pårørende.

Træninger starter først når flagposterne er besat.

Er du i tvivl om placeringen af flagposter 2 + 4 + 7 kan du spørge træningslederen eller se på kortet , http://www.mxhedeland.dk/find-rundt-paa-og-omkring-hedelands-motorklub/ flagposterne er markeret med orange

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.