Indkaldelse til generalforsamling

Seneste opslag med endelig dagsorden findes på https://www.mxhedeland.dk/2024/03/26/endelig-dagsorden-generalforsamling-2-april-kl-19/


Der indkaldes hermed til generalforsamling i Hedelands Motorklub

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset Abildgårdsvej 15, 4000 Roskilde

Klubbens vedtægter kan findes på http://www.mxhedeland.dk/vedtaegter/

§10.3 Senest 7 dage før datoen for hver generalforsamling fremlægges til eftersyn på Klubbens hjemmeside eller i Klubbens sekretariat den endelige dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. For den ordinære generalforsamlings vedkommende fremlægges i sekretariatet tillige den af bestyrelsen underskrevne årsrapport.

Klik på billedet for at hente indkaldelsen som pdf

Hent som pdf

Indkaldelse er publiceret 7. Februar 2024 kl 13:50

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.